Finans

Bankaların ticari müşterilerden alacağı fiyatlar bildirisinde değişiklik

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Bildiri’de değişiklik yapıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) mevzu ile ilgili Bildirimi
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Bildiri (Sayı: 2020/4)’in 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve başka bentler buna nazaran teselsül ettirilmiş ve mevcut (j) bendi aşağıdaki biçimde değiştirildi:

“d) FAST süreçleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Daima Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme süreçlerini,

k) Ticari müşteri: Bankalar tarafından eser yahut hizmetlerin sunulduğu, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Fiyatlara Ait Metot ve Asıllar Hakkında Bildiri (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının

(e) bendinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik bireyleri,”
Birebir Bildirinin 7 nci hususuna aşağıdaki fıkra eklendi:

“(2) Bu Bildirimin 15 inci unsurunun birinci fıkrası ile 18 inci hususunun ikinci fıkrasındaki fiyat ve mali hudutlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir evvelki yılsonu prestijiyle açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edilir.”
Tıpkı Bildirimin 15 inci unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak, dördüncü fıkrasında bulunan “EFT/Havale ücretinin” ibaresi “EFT, FAST ve Havale ücretinin” olarak değiştirildi ve tıpkı hususa aşağıdaki fıkra eklendi.

“(7) FAST süreçleri karşılığında alınabilecek fiyat, bu unsurun birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen azami fiyat sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST süreçleri için bu unsurun birinci fıkrasında belirtilen azami fiyatlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”

Birebir Bildirinin Ek-1’inde yer alan “3.3.4. Değerli Maden Transferi Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.3.5. FAST Ücreti” ibaresi eklendi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
%d blogcu bunu beğendi: