Ekonomi

EY Türkiye, Birleşme ve Satın Alma Süreçleri 2020 Raporu

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Kısmı, her yıl hazırladığı ve bu yıl 19.’sunu yayınladığı Birleşme ve Satın Alma Süreçleri 2020 Raporu’nu bir basın toplantısı ile açıkladı. Rapora nazaran, dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde 2019’a kıyasla süreç hacminde değerli bir oranda düşüş gerçekleşti. Türkiye’de süreç adedi geçtiğimiz yıl ile birebir düzeyde oluşurken, toplam süreç hacminde ise önemli bir artış meydana geldi. Rapora nazaran, süreç kıymeti açıklanan 89 birleşme ve satın alma sürecinin toplam bedeli, 2019 yılına nazaran %153 artarak 6,9 Milyar ABD Dolarına ulaştı. Kıymeti açıklanmamış 120 süreç de dâhil edildiğinde toplam hacmin yaklaşık 9 Milyar ABD Dolarına çıktığı iddia ediliyor. Toplam süreç büyüklüğündeki artışı, Türkiye Varlık Fonu’nun süreçleri ile başta Peak Games süreci olmak üzere, bilişim bölümündeki süreçlere bağlayan EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Kısmı Lideri Özge Gürsoy Büyükavşar, süreç adedinin COVID-19 salgınına karşın geçtiğimiz yıla paralel seyretmesine dikkat çekerek, yerli yatırımcıların evvelki yıllarda olduğu üzere toplam adet içerisindeki yükünü koruduğuna işaret etti. Rapora nazaran, salgın ortamının yavaşlaması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte 2021’in süreç hacmi ve adedi açısından 2020 yılına kıyasla daha etkin bir yıl olması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen kontrol ve danışmanlık firması EY’ın (Ernst & Young) Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Kısmı, her yıl yayınladığı ve bir müracaat kaynağı olarak kabul edilen Birleşme ve Satın Alma Süreçleri Raporu’nun 19.’sunu açıkladı. Rapora nazaran; Türkiye’de süreç sayısı 209 ile 2019 yılına paralel seyrederken, süreç hacminde ise 6,9 Milyar ABD Doları ile %153 artış gerçekleşti. EY Türkiye 2020 yılında şirket birleşme ve satın alma süreçlerini değerlendirirken;

Türkiye Varlık Fonu (TVF) kaynaklı süreçleri,

Bilişim kesiminin hissesinin gitgide artmasını ve

Başlangıç basamağındaki teşebbüsler açısından bir ekosistem oluşmaya başlamasını

ön plana çıkardı.

2021 yılı için ise salgının yavaşlaması ile bir arada yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artacağı, iktisat siyasetlerindeki değişimin yatırımcı inancına yansıyacağı ve beklenen kamu kaynaklı süreçler ile salgın nedeniyle ertelenmiş kimi özel kesim süreçlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak 10 Milyar ABD Dolarının üzerinde bir süreç hacmine ulaşılabileceği öngörülüyor.

COVID-19 salgının yarattığı olumsuz ortama karşın şirket birleşme ve satın alma süreçleri açısından nispeten canlı bir yıl geride kaldı

Rapora nazaran, Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz ortamın hâkim olduğu 2020 yılında, tüm dünyada birleşme ve satın alma süreç adedi 2019 düzeylerine benzeri gerçekleşirken, süreç hacminde kıymetli ölçüde düşüş gerçekleşti. Ülkemizde ise 2020 yılında süreç adedi 209 ile 2019 yılı düzeyinde gerçekleşirken, bunlardan 89 adedinin büyüklüğü açıklandı. Büyüklükleri açıklanan süreçler dikkate alındığında, toplam süreç hacminde 6,9 Milyar ABD Doları ile 2019 yılına nazaran %153 artış yaşandı. EY Türkiye’ye nazaran, bu artışın ardındaki ana etken olarak kamu tarafında TVF’nin gerçekleştirdiği süreçler ile özel kesimde bilişim kesimi kaynaklı süreçler yer aldı. En büyük 2 süreç olan TVF’nin Turkcell satın alımı ile Peak Games’in Zynga’ya satışı süreçleri, toplam süreç büyüklüğünün %52’sini oluşturdu.

En büyük 10 süreçte TVF’nin direkt ya da dolaylı olarak taraf olduğu süreçler yüklü olarak yer alırken, çok sayıda küçük dengeli sürecin gerçekleşmesi bilhassa yeni teşebbüsler açısından bir ekosistemin oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

Yerli yatırımcılar geçtiğimiz 5 yıldan sonra birinci defa toplam süreç hacminde yabancı yatırımcıları geride bıraktı

Rapora nazaran, 2020 yılındaki süreçlerden pahası açıklanan 25 süreç ile 3,1 Milyar ABD Dolarlık kısmını, alıcı tarafın yabancı sermaye kökenli olduğu süreçler oluşturdu. Böylelikle, yabancı sermayeli süreçlerin işlem adedi içindeki hissesi %31 ile genel eğilime uygun olmasına karşın süreç büyüklüğü içindeki hissesi 2020 yılında %45’e indi. Bu oran son 5 yıldaki en düşük seviyeyi temsil ediyor. Yabancı yatırımcıların coğrafik dağılımına bakıldığında, birinci sırada toplam süreç hacmi içinde %31 hisse alan ABD yer alırken, ABD’yi Katar ve Lüksemburg takip ediyor.

Yabancı yatırımcıların süreç hacminin COVID-19 salgınına karşın artış gösterdiğine vurgu yapan EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Kısmı Ortağı İlhami Koç, “Yabancı yatırımcıların Türkiye odaklı gerçekleştirdikleri süreç hacminin 2020 yılında 3 Milyar ABD Doları’nın biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Bu sayı, geçen seneye oranla artış gösterirken, toplam büyüklük içerisinde %45 ile son 5 yılın en düşük düzeyini temsil ediyor. Oranın düşmesindeki ana etkenin, yabancı yatırımların azalmasından çok, TVF bünyesinde gerçekleştirilen süreçler nedeniyle yerli yatırımların artması olduğunu düşünüyoruz açıklamasında bulundu.

Özel sermaye fonlarının Türkiye’ye ilgisi 2019 yılının önemli halde üzerinde seyretti

2020 yılında özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği süreçlerin hem adedinde hem de hacminde 2019’a nazaran artış görüldü. Özel sermaye fonları, 2020 yılında 90 sürece imza atarak, pahası açıklanan süreçlerle toplam 3,4 milyar ABD Doları düzeyinde hacim gerçekleştirmiş oldu. Bu yıl, toplam süreç adedinin %48’ini oluşturan özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği süreçler ortasında bedeli açıklanan en yüksek hacimli süreç ise TVF’nin Turkcell’in %26,20 payını 1,8 milyar ABD doları bedelle satın alması oldu.

Özel sermaye fonlarının aktivitesinin önümüzdeki devirde de 2020 yılında olduğu üzere uygun bir grafik çizeceğine değinen EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Kısmı Kıdemli Müdürü Mert Göknar, “Geçtiğimiz yıllarda ülkemizden uzaklaşan özel sermaye ve teşebbüs fonlarının, 2020 yılı itibariyle Türkiye’ye tekrar ilgi göstermeye başlamaları beklenmekteydi. Ek olarak tarihe geçecek bir yılın akabinde Türkiye klasik iktisat siyasetlerine dönerek daha öngörülebilir bir periyoda girdi. Bunun yanında pandemi kurallarına karşın Türkiye’nin 2020’yi öteki dünya ülkelerinin bilakis yatay bir büyüme ile kapatması bekleniyor. Bu sebeplerle 2020 yılında özel sermaye ve teşebbüs fonlarının artan ilgisinin önümüzdeki sene de artarak devam etmesini, buna ek olarak bilişim dalındaki süreçler ile birlikte start-up şirketlere yapılan yatırımların artmasını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

2020’de bilişim dalı birleşme ve satın alma işlemleri içerisindeki tartısını artırmaya devam ettirirken bilhassa oyun sektörü ön plana çıktı

Ülkemiz farklı kesimlerde bir üretim üssü olduğundan uzun yıllar şirket birleşme ve satın alma süreçleri de bu dallarda ağırlaşmıştı. Son yıllarda bilişim dalının gerek süreç sayısı gerekse süreç büyüklüğü içindeki hissesini arttırdığını görüyoruz ve 2020’yi bu eğilimin tepeye çıktığı bir yıl olarak kıymetlendiriyoruz.

2019 yılında bilişim kesiminin süreç adedindeki hissesi, 71 adet ile %33 civarındaydı. Süreç bedeli açısından ise 232 Milyon ABD Doları süreç büyüklüğü ve %8,5 hisse ile ulaştırma, imalat, perakende, finansal hizmetler ve kimya bölümlerinden sonra 6. sırada geliyordu. Öteki bir deyişle, bilişim dalında süreçler daha çok küçük boyuttaki şirketlere ağırlaşmıştı. Bu yıl ise bilişim dalı birleşme ve satın alma süreçlerine hem süreç adedi hem süreç hacmi açısından damgasını vurdu. 2020 yılında gerçekleşen 209 sürecin %54’ünün bilişim dalından çıktığını ve süreç pahası olarak da 2,1 Milyar ABD Doları ve %31 hisse ile telekom dalı ile bir arada dorukta yer aldığını görüyoruz.

Raporda, bilişim bölümü alt dalları itibariyle de bedellendiriliyor ve alt kesimler ortasında oyun bölümü ön plana çıkarılıyor. Bu alanda 9 adet süreçle yaklaşık olarak 2 Milyar ABD Dolarlık sürecin gerçekleştiği belirtilirken, bu süreçler içerisinde 1,8 Milyar ABD Doları büyüklüğündeki Peak Games sürecinin bu hacmin büyük bir kısmını tek başına oluşturduğu tabir ediliyor. Ayrıyeten, bu sürecin, yalnızca ülkemizde son yıllardaki en büyük satın alma ve birleşme süreçlerinden biri olmadığı, birebir vakitte dünya oyun kesiminde de ilgi gören bir süreç olduğu vurgulanıyor. Raporda, bu yıl gerçekleşen Peak Games ve Rollic Games süreçlerinin yanı sıra 2018 yılında gerçekleşen Gram Games süreci de dikkate alındığında ülkemizin dünyada taşınabilir oyun kesiminde ön plana çıkan ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekiliyor.

Kamu tarafında, Türkiye Varlık Fonu’nun gerçekleştirdiği süreçler yıla damgasını vurdu

Kamu kaynaklı süreçler açısından, Türkiye Varlık Fonu’nun alıcı ve birleştirici bir rol üstlenmesi nedeniyle, 2020 yılı istisnai bir yıl oldu. TVF, toplamda 2,8 Milyar ABD Dolarlık 8 süreçle, tek başına toplam süreç büyüklüğünün %40’ını oluşturdu. Bilhassa TVF’nin Turkcell’in %26,20 payını 1,8 Milyar ABD Doları bedel karşılığında satın alması yılın kıymetli süreçlerinden biri oldu. Buna ek olarak, kamuya ilişkin sigorta ve emeklilik şirketlerinin TVF çatısında birleştirilmesi emeliyle yapılan süreçler de dikkat çekti.

Rapora nazaran, 2021 yılında da kamu kaynaklı süreçlerin tüm birleşme ve satın alma süreçleri içerisinde kıymetli bir hisseye sahip olacağı kestirim edilmektedir. Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından birtakım güç santralleri ve TDİ’ye ilişkin kimi limanların satışı da 2021 yılında gündemde olacaktır. Bunun dışında TMSF’ye ilişkin şirketlerin satışlarının ve yap – işlet – devret metodu ile yatırıma alınacak projelerinin ihalelerinin devam edeceği de öngörülmektedir. Ayrıyeten, yaptığı büyük süreçlerle 2020 yılında birleşme ve satın alma piyasasına damgasını vuran Türkiye Varlık Fonu kaynaklı süreçler de 2021 yılı için beklentiler dâhilindedir.

Küçük boyutlu süreçlerin artması, başlangıç evresindeki teşebbüsler için bir ekosistem oluşmaya başladığına işaret ediyor

Raporda, başlangıç etabında yapılan yatırımların gitgide arttığı belirtilirken, süreç büyüklüğü açıklanan 89 adet sürecin 39 adedinin bedelinin 1 Milyon ABD Dolarının altında olduğu vurgulanıyor.  İşlem kıymeti açıklanmayan yatırımların büyük bir kısmının de yeniden 1 Milyon ABD Dolarının altında olduğu varsayım ediliyor. Alıcı tarafta yer alan yatırımcıların birçoklarının yerli ve yabancı teşebbüs sermayesi fonları ya da melek yatırımcılardan oluştuğunun, bilhassa, yerli teşebbüs sermayesi fonlarının bu alanda daha fazla rol almasının beklendiğinin altı çiziliyor. EY Türkiye, bu datalardan yola çıkarak, ülkemizde start-up’lar için bir ekosistemin oluşmaya başladığına işaret ediyor.

2021 yılına ait beklentiler ise, COVID-19 salgınının ve tesirlerinin sene başında devam etmesine karşın yılın ikinci yarısı ile birlikte düzgünleşme devrinin başlayacağı istikametinde. Bu beklentiler ile birlikte raporda 2021 yılı için olumlu görüşler yer alıyor

EY Birleşme ve Satın Alma Süreçleri 2020 Raporu birebir vakitte 2021 öngörülerini de ortaya koyuyor. Raporda, 2021 yılında şirket birleşme ve satın almalarının evvelki yıllara nazaran adet ve hacim olarak daha yüksek olması bekleniyor. Öncelikle, 2021 yılında beklenen evvelki yıllara nazaran daha istikrarlı bir para siyaseti ve yüksek büyümenin şirket birleşme ve satın almaları için de olumlu bir ortam yaratması bekleniyor. Ayrıyeten, salgın nedeniyle baskı altında kalan ulaştırma, turizm ve perakende bölümlerinde yaşanabilecek süratli bir toparlanma ile bu bölümlerdeki şirketlere olan ilginin tekrar canlanması da beklentiler ortasında yer alıyor.

Raporda ayrıyeten, dünyayı tesiri altına alan salgın ile bir arada teknoloji kesiminin nispeten olumlu etkilendiğine dikkat çekilerek, bu bölümde gerçekleşen süreç sayısının ve süreç hacminin giderek artmasının beklendiği vurgulanıyor. Bunun yanı sıra 2020 yılında pandemi sebebiyle ertelenen ve 2021 yılında süratlice kapanması beklenen süreçler ve kamu dalında beklenen süreçlerin gerçekleşmesine bağlı olarak 2021 yılında şirket satın almaları ve birleşmelerinin süreç hacmi olarak 10 milyar ABD Doları düzeyinin üzerine çıkması iddia ediliyor.

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Kısmı Lideri Özge Gürsoy Büyükavşar bahisle ilgili olarak; “2021 yılında salgın ortamının fazla uzamayacağını, yeni ekonomik programının istikrarlı bir büyüme sağlayacağını ve siyasi gerginliklerin önemli bir tehdit oluşturmayacağını düşünüyoruz. Salgının yavaşlaması ile bilhassa hudut ötesi satın alma süreçlerinin ivmelenmesini beklemekteyiz. Hudut ötesi süreçleri cazip kılacak bir öteki faktör de milletlerarası piyasalardaki düşük faiz ortamı ve bol likidite nedeniyle finansman imkanlarının açık olmasıdır. Yabancı şirketler düşük bir öz kaynak ve düşük maliyetli borçla yüksek büyüme sağlayan gelişmekte olan ülkelerdeki varlıkları çarçabuk satın alabileceklerdir. Ülkemizin salgın devrini başka dünya ülkeleri bilakis yatay bir büyüme ile kapayacak olması bunun yanında değişen iktisat idaresi ile birlikte kur-faiz istikrarının tekrar sağlanması 2021 yılında daha istikrarlı bir para piyasası göreceğimizi işaret etmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında 2020 yılını salgına karşın şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda çok olumlu geçiren Türkiye için 2021 yılının da olumlu geçmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
%d blogcu bunu beğendi: