Ekonomi

GMD ‘2021 Türkiye Strateji Raporu: ‘Borsa İstanbul 2021’de daha güçlü olacak’

Küresel Menkul Bedeller, ‘2021 Türkiye Strateji Raporu’nu açıkladı. Küresel Menkul Bedeller Araştırma Departmanı’nın hazırladığı rapora nazaran; 2020 yılında pandemi nedeniyle görece zayıf bir büyüme sergileyen Türkiye iktisadının 2021 yılında yüzde 4 büyümesi bekleniyor. Küresel benzerlerine nazaran tarihî iskontosunun da altında süreç gören Borsa İstanbul’un mevcut düzeyinin cazip olduğunun altının çizildiği raporda, 2021 yılında havacılık, emtia ve hikaye-bazlı bölüm ve şirketlerin âlâ performans gösterebileceğinin altı çiziliyor. Rapora nazaran Borsa İstanbul’un 2021 yılında daha güçlü olması beklenirken, yurtiçi talep ve ihracatın iktisattaki büyümenin temelini oluşturması öngörülüyor.

Yüksek hizmet standartlarıyla sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan Küresel Menkul Kıymetler (GMD), yatırımcılara yönelik hazırladığı ‘2021 Türkiye Strateji Raporu’nu açıkladı. Küresel Menkul Kıymetler Araştırma Departmanı’nın hazırladığı raporda 2021 yılının Borsa İstanbul için daha güçlü bir yıl olacağı beklentisi vurgulanırken,  yurtiçi talep ve net ihracatın, 2021’deki ekonomik büyümenin temelini oluşturacağı görüşüne yer verildi.

2020 yılının birinci yarısının pay senedi piyasaları için inişli-çıkışlı bir yıl olduğunun hatırlatıldığı raporda, “Sonrasında, ekonomilerdeki toparlanma beklentileri ile birlikte, pay senedi piyasalarında değerli toparlanmalar görüldü. 2020 yılında Türkiye iktisadının, 2019’a benzeri halde, yüzde 0.9 büyümesini bekliyoruz. Halka açık şirketlerin karlılık büyümelerini, piyasanın net kar çarpanlarının gelişmekte olan ülke benzerlerine nazaran iskontosunu ve borsanın piyasa pahasının, GSYH’ya oranını dikkate aldığımızda, Borsa İstanbul için 2021’in daha güçlü bir yıl olmasını bekliyoruz. 2021 yılında, havacılık, emtia ile alakalı ve kıssa bazlı kesimlerin / şirketlerin daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyoruz” denildi.

‘TL’nin gerçek bazda güçleneceğini düşünüyoruz’

Küresel likiditenin yüksek getirili varlıklara yöneldiği bu devirde, sıkı maliye siyaseti uygulayan Türkiye’ye girişlerin hızlanabileceğine dikkat çekilen raporda, yurtdışı tasarrufların, 2021’deki ekonomik büyümenin temelini oluşturacağı fikrine yer verildi. 2021 yılında Türkiye’nin yüzde 4 büyümesinin beklendiği raporda şunlara yer verildi: “2020’ye kıyasla, iç tüketimin büyümeye katkısının daha sonlu olacağını düşünüyoruz. Buna rağmen iç pazarın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz. Öte yandan, ana ihracat yaptığımız ülkelerdeki toparlanmayla birlikte, net ihracatın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine katkısının daha yüksek olmasını bekliyoruz. Sanayi üretimindeki toparlanma da yatırım aktivitelerinin canlanmasına yardımcı olacaktır. Kasım ortasından bu yana, TL müspet ayrışarak bedel kazanmaktadır. Kasım ortasından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortodoks para siyasetine geçişi, yabancı yatırımcıların artan ilgisini sağlayacaktır. 2021’de 181 milyar dolarlık borcun refinansmanı ve 24 milyar dolarlık beklenen cari açığın finansmanına karşın, TCMB’nin sadeleşmiş para siyasetinin TL’yi desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda TL’nin gerçek bazda güçleneceğini düşünüyoruz. Faiz oranlarının 2021’in birinci yarısında mevcut düzeylerini müdafaasını ve yılın ikinci yarısından itibaren ise düşmeye başlayacağını düşünüyoruz. Bunun temel olarak iki sebebi olacaktır: yılın ikinci yarısında enflasyonda beklenen gerileme ve Hazine’nin yılın ikinci yarısında daha az iç borç geri ödemesinin olmasıdır.”

‘MSCI Türkiye Endeksi yüzde 58 iskontolu’

2021’in ikinci yarısında Hazine’nin borçlanma araçlarının yatırımcılara getiri sağlamasının beklediğinin tabir edildiği raporda, MSCI Türkiye endeksinin misal ülkelere nazaran geride kaldığı bilgisine yer verildi. 2020 yılında MSCI Türkiye endeksinin, benzerlerine nazaran yüzde 27 daha zayıf bir getiri sağladığına dikkat çekilen raporda, “1 yıl ileriye dönük F/K çarpanı bazında da MSCI Türkiye endeksi, benzerlerine nazaran yüzde 58 iskonto ile süreç görürken, tarihi iskonto ortalaması olan yüzde 41’in altında süreç görmektedir. Borsa İstanbul’un piyasa pahasının Türkiye GSYH’sına oranı yüzde 21 düzeyindedir. Bu oran -1 standart sapma olan yüzde 13’ün üzerindeyken, 1993 yılından bu yana ki ortalaması olan yüzde 20.9’a hayli yakındır. Mevcut düzeylerin, yatırım için uygun olduğunu düşünüyoruz” denildi.

‘Bankacılık dışı dallarda kar artışını yüzde 88 olarak bekliyoruz’

Küresel Menkul Pahalar izleme listesindeki şirketlerin 2020 net karlarının bir evvelki yıla paralel seyredeceği beklentisinin yer aldığı raporda, şunlara dikkat çekildi: “Güçlü bankacılık, oto, sigorta, telekom ve besin bölüm karlılıkları beklememize karşın, 2020 yılında zayıf bir performans göstermesini beklediğimiz havacılık ve rafineri bölümü, 2020 yılındaki toplam karlılığın yıllık bazda yataya yakın seyretmesine neden olmasını bekliyoruz. 2021 yılında ise izleme listemizdeki şirketlerin karlılıklarını yüzde 53 oranında artırmasını bekliyoruz. Bankacılık kesimindeki karlılık artışını yüzde 20 olarak kestirim ederken, bankacılık dışı dallarda kar artışını yüzde 88 olarak bekliyoruz. Bu bağlamda 2021 yılı için izleme listemizdeki şirketlerin F/K çarpan medyanının, 2020 yılı beklentimiz olan 11.1x düzeyinden güzelleşerek 7.27x düzeyine ulaşmasını bekliyoruz. 2021 yılı için en beğendiğimiz şirketler: TURSG, EREGL, TKFEN, KCHOL, AEFES, PGSUS ve GARAN’dır. 2020 yılındaki strateji raporumuzdaki önerdiğimiz paylar: TCELL, TOASO, TTRAK, ULKER, GARAN ve PGSUS’tu. PGSUS’u 2020 yılı başlarında model portföyümüzden çıkarmıştık. Model portföyümüz 2020 yılında yüzde 61 getiri sağlarken, endeksin %32 üzerinde performans gösterdi.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
%d blogcu bunu beğendi: