Finans

TCMB’nin genel kurul toplantısı 30 Mart’ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü yapılacak. TCMB’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısına göre, toplantı saat 14.00’te, Ankara’daki Merkezi Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

Pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler. Davette şu bilgiler verildi:

“Pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir. e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankamız internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziki olarak katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilmektedir.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahipleri ile e-GKS’den tayin edilen temsilcilerin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise aşağıdaki örneğe uygun ve noter onaylı olarak düzenlenmiş vekâletname ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankanın 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Raporlarını, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını) adresleri Bankamız internet sitesinde yer alan İdare Merkezi ve Şubelerimizden temin edebilirler.”

GÜNDEM:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
3- 2020 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
4- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi doğrultusunda
Bankamız Esas Mukavelesi’nin 14. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel
Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin 2, 5, 7, 8,
11, 12, 14 ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile söz konusu İç
Yönerge’ye 14/A maddesinin eklenmesi hususunun onaya arzı.
7- Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
8- Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
%d blogcu bunu beğendi: